เอ็มซีเอส สุกิจMCSSUKIT รับเขียนโปรแกรม  รับทำเว็บไซต์ รับทำโปรเจ็ค  ไมโครคอนโทรลเลอร์ ออกแบบ PCB        
ติดต่อ : 087- 3487667   ตลอด 08.30 - 20.00 ชั่วโมง         

 
        โปรแกรมตรวจสอบประวัติด้วย RFID
       ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554  จำนวนผู้เข้ามาอ่าน 855 คน

เป็นโปรแกรมตรวจสอบประวัติโดยใช้ RFID ในการเก็บข้อมูลในการ์ดทั้งหมดซึ่งสามารถทำงานได้หลายอย่างครับ

 
หน้าโปรแกรม

RFID


  Copyright © 2010 mcssukit. All Rights Reserved.            MCSSUKIT รับเขียนโปรแกรม   รับทำโปรเจ็ค    รับทำเว็บไซต์  ไมโครคอนโทรลเลอร์   ออกแบบ PCB โทร. 085-4479905 , 087-3487667